Med dagens höga bensinpriser är det knappt att man vill bege sig till bensinstationen överhuvudtaget. Är man dock så illa tvungen finns det dock ingen anledning att inte försöka optimera sina kostnader – genom att använda ett kreditkort som ger rabatt på drivmedel finns pengar att spara. I den här artikeln ges en överblick av sådana typer av kort för att man ska kunna välja det bästa bensinkortet.

Det bästa bensinkortets egenskaper

Vilket som är det bästa bensinkortet för en viss individ kan naturligtvis skilja sig åt, beroende på till exempel vilka bensinstationer som finns i närheten av där denne bor. Det finns dock ett antal egenskaper som de allra flesta bensinkort med bra recensioner har:

  • Ingen årsavgift. Detta är självklart en fördel. Problemet med kort som har årsavgift är att det krävs betydligt mer återbäring eller bonus för att de ska vara lönsamma för kunden att använda. Återbäringen måste alltså åtminstone ”täcka” årsavgiften för att det ska vara värt att använda kortet.
  • Bonus på alla kortköp. De flesta kreditkort ger bonus i en viss butik, men det finns även de som erbjuder en låg bonus på alla köp oavsett butik, eller bensinstation i detta fallet. Detta kan innebära att bonusnivåerna är förhållandevis låga, men om man använder kortet ofta kan detta ge en total substantiell rabatt.
  • Försäkring. Det är vanligt att kreditkortsföretag erbjuder reseförsäkring, men det finns även mer innovativa varianter på försäkringar som kan vara relevanta.

Att tänka på vid val av bensinkort

Bensinkort fungerar på samma sätt som andra kreditkort – man får en faktura i efterhand och kan välja att betala innan betalningsperioden löper ut eller delbetala till en viss räntekostnad. Tänk på att det i samband med delbetalning vanligen även tillkommer avgifter utöver räntan. Detta kan göra att kostnaden för någonting som inte alls var så dyrt i början kan springa iväg och bli en betydligt dyrare affär än vad som var tänkt. Detta särskilt eftersom att räntorna är jämförelsevis höga. Därför är det alltid rekommenderat att betala av kreditkortsskulden så snabbt som möjligt, gärna innan månaden är slut, om man har möjlighet till detta.

Hur man väljer det bästa bensinkortet