För den som jobbar med t.ex. montering, bygg, måleri eller dylikt är det svårt att tänka sig att arbetet skulle gå ihop utan en tjänstebil, eller servicebil som det också kan kallas, för att ta sig till de olika arbetsplatserna. Praktiskt nog finns det också möjligheter för den som arbetar med ett sådant fordon att använda denna bil till och från arbetsplatsen, vilket för de flesta leder till sparad tid jämfört med att åka kollektivt, och sparade pengar jämfört med att köra en privat bil. I många fall innebär detta dock att den som har en tjänstebil förmånsbeskattas för denna, men det finns undantag från regeln.

Så säger regelverket om beskattning av servicebilar

För att en bil ska räknas som en tjänstebil som inte bör förmånsbeskattas, så ska den ha sådan utrustning att den inte är lämplig för privat körning. Det kan röra sig om ett flertal olika sorters anordningar som används i arbetet. Bilen ska heller inte användas för andra resor än de som går mellan hemmet och arbetsplatsen. Den får dock lov att användas för att köra privata ärenden upp till 10 gånger per år, eller en sammanlagd sträcka på 100 mil per år. Det enklaste sättet att visa för arbetsgivaren att bilen inte har använts privat är att föra en färdlogg där mätarställningen noteras efter varje tur. Ett ytterligare kriterium för att få ha sin tjänstebil förmånsfritt är att arbetstagaren ibland behöver utgå från hemmet med servicebil för att utföra arbete, utan att passera den ordinarie arbetsplatsen.

Tips för att hålla koll på resorna med tjänstebilen

  • Använd en digital färdmätare. Dessa kan installeras i bilen och registrerar automatiskt bilens färd, utan att det krävs något utav föraren. En automatisk färdmätare är det absolut enklaste sättet för att hålla ordning på körningen.
  • Alternativt kan man ha ett block i bilen som man manuellt fyller i. Då bör man se till att få med klockslag för påbörjad och avslutad färd, körsträcka, mätarställning och vem som har kört bilen.
  • Om flera förare har tillgång till bilen är det också viktigt att identifiera vem som har kört bilen, antingen genom signering i loggboken, eller med hjälp av ett ID-bevis som kopplas till den digitala färdmätaren.
Kör servicebil till och från arbetet