Idag är det väldigt vanligt att man tecknar en tjänstebil på företaget och åker runt med den så fort man ska på jobb eller åka några ärenden som kan dras på bolaget. Detta är framförallt väldigt vanligt i större företag som är i stort behov av olika typer av fordon, där tjänstebil då ofta kommer till stor hjälp och underlättar vid mycket bilkörande. Det finns goda möjligheter att både leasa, hyra och köpa tjänstebil i Stockholm idag, där många även erbjuder långtidsuthyrning utan bindningstid.

Däremot är det i vissa fall inte alls så förmånligt att teckna en tjänstebil, utan för vissa företagare kan det faktiskt vara mer lönsamt att köra sin privata bil även för ärenden som rör företaget. Vilket alternativ som är bäst beror helt på hur mycket och hur ofta företaget använder bilen, hur ofta man kör privat, samt den ekonomiska frågan. Vi reder ut om det är mer lönsamt att teckna tjänstebil eller att köra privat, och vad som gäller när!

Tjänstebil eller privatbil?

Som sagt så kan det vara lite av en process att förstå om det faktiskt är mer lönsamt att köra sin privata bil eller om det kan finnas en fördel i att teckna tjänstebil på företaget. Olika företag och olika behov ger såklart olika svar på frågan, men nedan försöker vi i alla fall reda ut vilket alternativ som är bäst i olika situationer.

När? Var? Hur?

Det allra första du kan fråga dig själv är egentligen hur stort behov du faktiskt har av en bil. Hur mycket kör du, hur ofta används den, kör du mycket i jobbet eller mest privat, skulle ditt företag klara av att finansiera en bil eller om är det mer lönsamt att göra det privat? Ju mer du kör för företaget desto mer ökar lönsamheten för att teckna en tjänstebil, medan om du kör mestadels privat inte kommer vara alls nödvändigt. Kan du lista ut just den här biten har du faktiskt kommit en bra bit för att få svar på frågan.

Fördelar och nackdelar

Nedan kommer en kort sammanfattning om de för- och nackdelar som finns med att ha en tjänstebil kontra att köra privat för företaget, samt om det för företaget är bättre att hyra eller köpa tjänstebilen på företaget. Som sagt finns det goda möjligheter att långtidshyra en tjänstebil i Stockholm till exempel, så välj det som passar dig!

Fördelar med att köra privatbil

 • Lönsamt om du kör lite bil för företaget
 • Ingen förmånsbeskattning

Nackdelar med att köra privatbil

 • Inga avdrag för service, underhåll och reparationer – privat kostnad
 • Mycket slitage på bilen – milersättning täcker inte det
 • Inte möjligt att göra avdrag för värdeminskning

Fördelar med tjänstebil på företaget – hyra/ leasa

 • Företaget slipper lån
 • 50% av moms på hyran är avdragsgill
 • Moms på driftkostnader är avdragsgill
 • Fast kostnad

Nackdelar med tjänstebil på företaget – hyra/ leasa

 • Du kan få betala skillnaden mellan restvärde och aktuellt marknadsvärde
 • Möjliga skador ska betalas vid återlämning
 • Ofta bindande avtal

Fördelar med tjänstebil på företaget – köpa

 • Fler valmöjligheter med bilen
 • Kan säljas vidare vid behov
 • Du bestämmer över bilen, möjligt att ändra något
 • Hel- eller halvförsäkring efter behov

Nackdelar med tjänstebil på företaget – köpa

 • Tar av företagets kapital
 • Du ansvarar för större reparationer, underhåll och service
 • Inget momsavdrag
Köra tjänstebil eller köra privatbil – vi hjälper dig