Allt eftersom att den globala uppvärmningen fortskrider och mängden växthusgaser i atmosfären stiger, så ökar också behovet av mer klimatsmarta lösningar inom till exempel transportsektorn. Det är nu allmänt vedertaget att vi inte kan fortsätta förbränna fossila bränslen som vi gjort sedan industrialiseringens första början, och jakten på alternativa bränslen och andra sätt att ta sig fram på intensifieras ständigt. Ett sätt att styra bort från användning av fossila bränslen och därmed också minska sitt klimatavtryck är genom att gå över från en bensin- eller dieseldriven bil till en eldriven bil. Allt eftersom medvetenheten kring klimatförändringarna ökar så stiger också efterfrågan på eldrivna bilar, och därför växer även utbudet av eldrivna bilar hela tiden på marknaden. Se denna sida för att studera laddstolpar för elbil.

Att ladda en elbil via elstolpar

Eftersom att elbilen inte drivs av bensin eller diesel, så behöver man istället ladda den med el. Det kan man göra på några olika sätt. En del laddar sin elbil direkt i ett vägguttag hemma hos sig. Det rekommenderas dock inte alltid, eftersom att det är en rätt stor belastning och det finns en risk att det överbelastar elnätet vilket i värsta fall kan leda till att det börjar brinna. Istället så rekommenderas det att ladda sin elbil med hjälp av, eller via, speciella laddstationer eller laddstolpar. Det är ett säkrare sätt att ladda sin elbil på, eftersom att laddstationer och laddstolpar är specifikt utformade för att klara av den belastning på elnätet som en laddning av en elbil innebär.

Hur ofta behöver man ladda sin elbil?

Hur ofta man behöver ladda sin elbil, och hur länge en full laddning av en elbil räcker beror helt enkelt på hur långa sträckor man kör och hur ofta man kör. Generellt så kan en elbil täcka nio av tio dagliga resor med en laddning. Om man däremot har en väldigt lång sträcka till jobbet så kan man behöva ladda sin elbil lite oftare, kanske till och med på vägen till jobbet. Då krävs det lite extra planering, så att man har koll på var det finns laddstationer eller laddstolpar där man enkelt kan ladda sin elbil. Mängden laddstolpar runt om i landet ökar dagligen, och därmed ökar också tillgängligheten vilket gör elbilen till ett än mer praktiskt val jämfört den bensin- eller dieseldrivna bilen.

Laddstationer för elbilar