Skaffa bilförsäkring

Vid köp av ny bil eller övertagandet och av en annan bil är det första som måste göras att teckna en bilförsäkring. Det finns flera olika typer av bilförsäkringar och det är enkelt att jämföra dem. Flertalet sajter som crediwizz.com erbjuder jämförelser där man enkelt kan jämföra försäkringskostnaderna som baseras på bilens nuvärde, årsmodell, antalet körda mil samt även försäkringstagarens ålder. Bilförsäkringen går att teckna antingen med hjälp av bilfirman om bilen köps hos en sådan, men även via ditt vanliga försäkringsbolag.

I Sverige är det enligt lag så att en bil måste vara trafikförsäkrad från dag ett. Direkt när en bil byter ägare upphör den tidigare ägarens försäkringsansvar och den nya ägarens ansvar tar vid. Det går alltså inte att chansa, att vänta tills lönen kommer eller vänta tills sommaren då man tänkt använda bilen mer. Försäkringen måste vara i hamn direkt. Det är lätt att förstå de ekonomiska skadorna som kan uppstå vid en krock eller liknande men personskadorna och de sjukhuskostnader som kan följa med livet ut är inte ens kalkylerbara. Där finns lagen om försäkringstvång.

Olika typer av bilförsäkring

I Sverige finns flera olika typer av det som vi kallar bilförsäkring, egentligen är det riktiga namnet fordonsförsäkring:

  • Trafikförsäkring – lagstadgad och obligatorisk försäkring som täcker skador på andra fordon och även personskador
  • Halvförsäkring – Innehåller ovanstående försäkring samt även försäkran mot brand, glas, rättsskydd, maskinskada och stöld
  • Helförsäkring – Innehåller de två ovanstående samt vagnskadeförsäkring som innebär att skydd ges om den som orsakar skadan är försäkringstagaren själv

Utöver ovanstående finns även tilläggsförsäkringar som exempelvis Allriskförsäkring, mer känd som Drulleförsäkring. Drulle täcker oförutsedda händelser och mindre vardagsolyckor såsom ifall man råkar tanka fel bensin eller spiller kaffe. Denna försäkring passar särskilt bra för barnfamiljer som behöver försäkra sig mot oaktsamma barn som utöver att spilla även tenderar att klampa in och kräla runt i bilen med leriga stövlar och nedsmutsade overaller.

Det enda sättet att undvika att betala försäkring är att ställa av bilen. Ställa av bilen kan man göra om man inte tänkt köra bilen alls under en viss tidsperiod, eller om bilen är gammal, skadad och man inte ämnar använda den alls. Detta kan man i så fall anmäla till Trafikverket. Bilförsäkring går att teckna antingen med hjälp av bilfirman om bilen köps hos en sådan, men även via ditt vanliga försäkringsbolag.

Skaffa bilförsäkring